Cấp phép trực tuyến xây dựng nhà ở riêng lẻ trên toàn quốc từ 31/12/2020

Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, trước ngày 31/12/2020, các địa phương trên cả nước sẽ hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 với dịch vụ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Xây dựng và UBND các quận của thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang sẽ hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 10/12/2020 (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan này cho biết, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên môi trường thử nghiệm (UAT).

Để triển khai chính thức, đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện một số việc.

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

Trong đó, các địa phương chưa thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trực tuyến ở mức độ 4, sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng. Hệ thống tập trung này đã được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua Bưu điện với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, quan sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

Địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4, Văn phòng Chính phủ đề nghị hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị phối hợp để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đối với địa phương chưa thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức 4, sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua Bưu điện với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh.

Với các địa phương đã thực hiện dịch vụ công này trực tuyến mức 4, sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

Đáng chú ý, Văn phòng Chính phủ cũng đã đưa ra lộ trình triển khai cụ thể đối với việc cung cấp dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Sở Xây dựng và UBND các quận của thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang sẽ hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 10/12/2020. Các UBND tỉnh, thành phố còn lại, bao gồm cả các huyện còn lại của thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ này trước ngày 31/12/2020.

Với kế hoạch trên, đến ngày 31/12/2020, người dân cả nước đã có thể xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo Vân Anh/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cap-phep-truc-tuyen-xay-dung-nha-o-rieng-le-tren-toan-quoc-tu-31-12-2020-692779.html

Tags: cải cách hành chính  |  Cổng dịch vụ công quốc gia  |  dịch vụ công  |  Dịch vụ công trực tuyến  |  bộ xây dựng