Cặp vợ chồng bá đạo

Cặp vợ chồng bá đạo nhất mà tôi từng biết.

Siêu hài