Casino Campuchia tạm đóng, nhiều người về An Giang đánh bạc