Cát Phượng phê phán ca sĩ Mỹ mặc áo dài không nội y