“Run lẩy bẩy” với phong cách cắt tóc bằng... lửa và kiếm

Những phương pháp cắt tóc cực dị bạn chưa bao giờ tận mắt thấy trên đời.

Thời sự