Cắt tóc bằng lửa, kiếm và móng vuốt ở Tây Ban Nha

Những phương pháp cắt tóc cực dị bạn chưa bao giờ tận mắt thấy trên đời.

Thời sự