Catalonia đòi ly khai: Nước cờ mập mờ và 4 kịch bản không dễ chịu cho Tây Ban Nha