Cậu bé rơi vào tình cảnh oái ăm chỉ vì mẹ đãng trí

Là mỗi cái áo để đi học mà mãi cũng chẳng xong.

Theo Đất Việt