Câu chuyện cảm động về ngôi nhà thông minh dành cho mèo hoang ở Trung Quốc

Một lập trình viên đã bỏ công sức làm nên một ngôi nhà trú chân cho các con mèo hoang trong thành phố, chứa đầy những công nghệ thông minh mơ ước.

Thời sự