Cầu thủ Sài Gòn FC bất bình: 'Mạc Hồng Quân gây sự trước, sao chỉ mình tôi nhận thẻ đỏ?'