Cầu thủ bóng rổ choảng nhau như trên võ đài, suýt cầm ghế phang đối thủ

Thể thao