Cầu thủ xuất sắc World Cup, đắt nhất thế giới đều… out