Cây cầu bắc qua quá khứ

Tháng 7/1995 là một “mốc son” trong lịch sử đối ngoại Việt Nam. Chúng ta đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Kí hiệp định khung hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), chính thức bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Cuối thế kỷ XX, sự biến đổi của tình hình thế giới và khu vực, cùng những yêu cầu cấp bách của công cuộc Đổi mới đòi hỏi Việt Nam phải phá thế bị bao vây, cô lập, nhanh chóng hội nhập với thế giới. Sau khi chính thức bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1991, Việt Nam tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và gia nhập ASEAN. Các hoạt động Đối ngoại kênh Quốc phòng đã góp phần không nhỏ vào tiến trình này, đặc biệt là việc bắc cây cầu qua quá khứ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bản tin hôm nay sẽ dành một phần thời lượng để nhìn lại và hiểu thêm về dấu mốc đặc biệt này.

Chủ nhật, 12/07/2020 12:47

Thời sự

Đặc công luyện tập công phá 03:09

Đặc công luyện tập công phá

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:51
SaPa - Thị trấn mờ sương" 03:49

SaPa - Thị trấn mờ sương"

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:49
Giúp bạn như giúp mình 07:53

Giúp bạn như giúp mình

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:37