Cậy đông trêu chọc trâu rừng, sư tử "ê mặt" vì bị con mồi đuổi chạy tán loạn

Bạch Hiền

Thứ bảy, 28/11/2020 14:45

Thế giới động vật