Cây vối dáng rồng, dân chơi trả nửa tỷ chưa bán

Cây vối (cây trâm) khủng tại Hà Tĩnh với dáng rồng đang được dân chơi cây kháo nhau về độ độc, lạ. Có người chấp nhận trả 550 triệu đồng để sở hữu trước Tết nhưng chủ nhân chưa bán.

Thời sự