Cha nữ sinh đau xé lòng khi con bị giết ở chung cư Hà Đô