Chậm công bố thông tin thiệt hại sau vụ hỏa hoạn, Rạng Đông bị HOSE nhắc nhở