Chấm dứt hợp đồng Mobifone - AVG: Mobifone nhận lại nhiều hơn số tiền đã chi