Chấn động TQ, bí thư tỉnh 'hai mặt' vung tay bán chức