Chân dung phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái qua lời kể của hàng xóm