Chân dung vị tướng khiến ông Trump 'phá luật' chọn Bộ trưởng Quốc phòng