Chán giải cứu thế giới, siêu nhân chuyển qua đua xe đạp

Siêu nhân có khác, đua xe cũng phải khác người thường.

Theo Đất Việt