Chàng trai 18 tuổi có 'trí nhớ 5 phút' hơn 6 năm nhặt rác, xin ve chai để làm từ thiện ở Đà Nẵng