Chàng trai hớt tóc miễn phí ở Đà Nẵng: 'Tôi đi lên từ nghèo khó, nên muốn lấy sức mình giúp lại người nghèo'