Chào 2018, hãy đối xử tốt với tui một chút!

Cảm ơn 2017, vất vả rồi!