Châu Phi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác ứng phó với dịch COVID-19