Cháu gái Trump đỏ mặt vì được Chủ tịch Tập khen ngợi