Chây ì nộp phạt, Điện máy Nguyễn Kim bị cưỡng chế 148 tỷ đồng tiền thuế