Cháy lớn tại công ty nhựa gần cây xăng ở Hải Phòng

Vụ cháy xảy ra ở quận Hải An ngày 18/5. Tiếng nổ phát ra từ đám cháy, cột khói bốc cao 100m.

Thời sự