Cháy nhà máy Rạng Đông: ‘Phát lộ’ việc xin chuyển đổi đất không thành