Cháy nhà thờ Đức Bà Paris: Tiếc nuối không của riêng nước Pháp