Chạy trên 109 km/h, xe bồn nát tươm sau tai nạn thảm khốc Lai Châu