Cháy vé, Nhà hát thêm đêm diễn để ủng hộ đồng nghiệp mất ở hầm Kim Liên