Cháy xe khách, Ban Quản lý cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn mở lối phân làn