Chê con rể nghèo thuộc tầng lớp đáng khinh, bố vợ chi hẳn 3,5 tỷ đồng làm việc tàn nhẫn để gia đình tan nát, cháu vài tháng tuổi đã mồ côi cha