Chị Google ngoài đời thực

Chịu thua độ lầy của chị luôn.

Siêu hài