Chí Tài: Suốt 20 năm qua, tôi và Hoài Linh chưa từng cãi vã, giận nhau dù chỉ 1 lần