Chỉ cần em ngồi một chỗ, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian

Tag người bạn muốn đưa đi khắp thế gian vào đây.

Siêu hài