Chỉ cần thông minh, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều

Việc gì khó, chỉ cần sáng tạo một chút là ổn ngay thôi mà.

Theo Đất Việt