Chị cục trưởng đê điều Hà Nội: 'Đê vỡ có kế hoạch'

Lãnh đạo đơn vị quản lý đê điều Hà Nội cho biết, khi nước dâng cao đã cho xả tràn qua đê và cuốn trôi 10m bê tông.