Chị em đoàn tụ sau hơn 50 năm thất lạc nhờ dịch COVID-19