Chỉ là tua ngược thước phim thôi mà

Đẹp quá trời quá đất!

Siêu hài