Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với 4 tỉnh miền Trung