Chi trả sai hỗ trợ dịch COVID-19: Bí thư Đảng ủy xã ở Thanh Hóa không được tái cử