Chỉ xuất hiện ở sân bay thôi mà Ngọc Trinh lên đồ như đang trình diễn thời trang