Chia 5 ca trực 24/24 để bảo vệ thiên nga ở hồ Thiền Quang suốt dịp nghỉ Tết