Chia sẻ của bố cháu bé khi chứng kiến tài xế thực nghiệm việc quên học sinh trường Gateway