Chia tay thôi cũng phải có bài nhé anh em

Vào mà học hỏi nhé các chế.

Siêu hài