Chiếc gùi với đồng bào vùng cao

Từ xưa tới nay, chiếc gùi đã là một loại vật dụng quen thuộc không thể thiếu trong lao động sản xuất, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc và đại ngàn Tây Nguyên. Việc đan gùi của họ cũng là nghề cổ truyền, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa nông lâm nghiệp đặc trưng.

Thứ ba, 20/10/2020 15:03

Giải trí

Duyên tình với Xẩm 12:41

Duyên tình với Xẩm

Thứ ba, 24/11/2020 | 17:02
Lời đường mật 22:56

Lời đường mật

Thứ hai, 23/11/2020 | 16:57