Chiếc phi cơ có thể nuốt trọn cường kích A-10 của Mỹ

C-5 Galaxy là máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ, giữ vai trò xương sống trong các nhiệm vụ vận tải chiến lược.

Quân sự