Chiên cá chuyên bị "bắn", ông lão đem 2 miếng silicon của vợ ra "chống bắn": ...

Chiên cá chuyên bị "bắn", ông lão đem 2 miếng silicon của vợ ra "chống bắn": sau bán 29 USD/cái vẫn cháy hàng

Kinh doanh